© 2020 Vicky Jones

Cludiant

Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eitem arnoch ar frys, cysylltwch â mi yn gyntaf a byddaf yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch ddisgwyl eich archeb. Gallwch gysylltu trwy e-bostio: hellovickyjones@yahoo.co.uk

 

Bydd parseli sydd yn cael eu postio o fewn y DU yn cael eu postio trwy wasanaeth Dosbarth Cyntaf ‘Signed For’ y Post Brenhinol. Os ydych yn disgwyl eich eitemau ac nad ydynt wedi cyrraedd eto, cysylltwch â mi i gael eich rhif olrhain.

Mae cludiant rhyngwladol hefyd ar gael, ond cysylltwch â mi i gael dyfynbris am y costau yn gyntaf os gwelwch yn dda.

Dychwelyd a Chyfnewid

Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad yw’r eitem yr wyf wedi'i anfon atoch yn plesio, gallwch drefnu i ddychwelyd yr eitem a byddaf yn ei gyfnewid am un arall. Ni chaiff y post ei ad-dalu ar yr eitem sydd wedi’i ddychwelyd, a bydd angen i chi dalu am gostau postio'r eitem newydd. Gwnewch yn siŵr fod eich parsel wedi ei bacio a’i selio’n ddiogel, a’ch bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na gallaf cymryd cyfrifoldeb am ddychweliadau coll neu rai a ddifrodir yn ystod cludiant. Mae angen trefnu cyfnewidiadau o fewn 14 diwrnod ar ôl derbyn yr eitem.

 

Os yw'r eitem yr wyf wedi'i anfon atoch yn ddiffygiol neu wedi torri, rwy’n hapus i’w gyfnewid neu eich ad-dalu. Cysylltwch er mwyn rhoi gwybod i mi beth yw'r broblem, ac i drefnu i'w ddychwelyd fel y gallaf naill ai drwsio’r eitem, anfon un newydd atoch, neu drefnu ad-daliad. Byddaf yn ad-dalu eich costau postio ar gyfer yr eitemau yma. Gwnewch yn siŵr fod eich parsel wedi ei phacio a’i selio’n saff, a’ch bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na allaf gymryd cyfrifoldeb am ddychweliadau sy’n mynd ar goll neu’n cael eu difrodi yn y post. Dylid trefnu dychweliadau o fewn 45 diwrnod ar ôl derbyn eich archeb.

 

Ni ellir ad-dalu eitemau personol na’u cyfnewid oni bai fy mod wedi gwneud camgymeriad sillafu neu fod yr eitem yn ddiffygiol. Gwiriwch eich archeb yn ofalus os ydych chi'n archebu eitem bersonol.

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle