This semi-circle shaped pendant has been made from a vintage silver-plated tea tray. This is an upcycled item so each piece will be unique. Some of the silver plate has faded in places and the copper is showing through, however I try and make sure the copper parts on each pendant are kept to a minimum, and should be no more than as shown in the images.

The pendant hangs from a 45cm long sterling silver chain, and there are two size options: 

Medium: the pendant measures 5cm width by 2.5cm height.

Large: the pendant measures 6.5cm width by 3.5cm height.

 

Mae'r dlws siâp hanner cylch yma wedi'i uchwgylchu o hen hambwrdd metal. Mae'r metal yn copr gyda haen o blât arian, a gan ei fod wedi'i uwchgylchu bydd bob darn yn unigol. Mae peth o'r haen arian wedi'i threulio mewn mannau felly mae'r copr yn ymddangos trwyddo, ond dwi'n ceisio wneud yn siwr bod hwn ddim yn fwy na beth sydd i'w weld yn y lluniau. Mae’r tlws ar gadwyn arian 45cm o hyd, ac mae dau faint ar gael:

Canolig: mae'r tlws yn mesur 5cm x 2.5cm

Mawr: mae'r tlws yn mesur 6.5cm x 3.5cm

Upcycled tea tray Necklace - Mwclis Hambwrdd Arian

£35.00Price
SIZE - MAINT
 • Materials: Silver plated copper, and sterling silver chain.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Copr gyda haen o blât arian, a cadwyn arian sterling.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

© 2020 Vicky Jones