Twilight Necklace - Mwclis Nos

A pendant with a stamped pattern. There are two options available – silver (smaller size) or brass and silver (medium size). You can also choose your chain length: a dainty 42cm silver trace chain, or a more sturdy 58cm silver belcher chain for an extra £2.50.

The smaller silver pendant measures approximately 20mm diameter
The larger brass and silver pendant measures approximately 25mm diameter

 

Tlws gyda phatrwm sêr wedi’i forthwylio. Mae dau opsiwn ar gael: arian (tlws bach) neu bres ac arian (tlws maint canolig). Gallwch hefyd dewis hyd y gadwyn: cadwyn fain 42cm o hyd, neu gadwyn fwy trwchus 58cm am £2.50 yn ychwanegol.
Mae'r tlws bach arian yn mesur tua 20mm mewn diamedr.
Mae'r tlws pres ac arian yn mesur tua 25mm mewn diamedr.

Twilight Necklace - Mwclis Nos

£38.00Price
 • Materials: Sterling silver and brass. Both chains are sterling silver chain.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Tlws pres ac arian sterling ar gadwyn arian sterling.

   

  Cludiant: Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eich eitem ar frys, cysylltwch drwy e-bost yn gyntaf.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y tudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle