top of page
Sun Ring - Modrwy Haul

A large silver ring with an embossed pattern. This ring has an open back so it can be adjusted to fit. The ring is cut from 0.8mm thick sterling silver sheet and measures approximately 18mm width. The ring measures 56mm from end to end. If you need a size that is much smaller or larger than average, please get in touch and i can make one to order.

 

Modrwy arian mawr wedi'i foglynnu gyda phatrwm. Mae hon yn fodrwy agored fel bod modd ei haddasu i'r maint cywir. Mae’r fodrwy wedi cael ei thorri o arian 0.8mm o drwch ac mae’n mesur 18mm o led. Mae’r fodrwy yn mesur 56mm o un pen i’r llall. Os oes angen un maint tipyn yn fwy neu yn llai arnoch, cysylltwch trwy ebost i archebu.

Sun Ring - Modrwy Haul

£45.00Price
 • Materials: Eco Silver (100% recycled)

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu)

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page