top of page
Stars Ring - Modrwy Sêr

A ring with a stamped pattern. There are two options:
Silver: the top of the ring is made from a 0.8mm thick sterling silver disc and measures approximately 20mm diameter, and the ring itself is made from 1.5mm thick sterling silver round wire.

Brass: the top of the ring is made from a 1mm thick soild brass disc, and measures approximately 15mm diameter. The ring itself is made from 1.5mm thick sterling silver round wire.

You can choose your ring size from the list below.

 

Modrwy gyda phatrwm sêr. Mae yna dau ddewis:

Arian: Mae top y fodrwy wedi’i gwneud o disg arian 0.8mm o drwch ac mae’n mesur tua 20mm o ran diamedr. Mae’r fodrwy eu hun wedi’i gwneud o arian 1.5mm o drwch .

Pres: Mae top y fodrwy wedi’i gwneud o disg pres 0.8mm o drwch ac mae’n mesur tua 15mm o ran diamedr. Mae’r fodrwy eu hun wedi’i gwneud o arian 1.5mm o drwch .

Gallwch ddewis eich maint o’r rhestr isod.

Stars Ring - Modrwy Sêr

£25.00Price
 • Materials: Sterling silver / Sterling silver and Brass.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Arian sterling/ Arian Sterling a Phres.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page