top of page
Star Necklace - Mwclis Seren

A star shaped pendant on a sterling silver chain. The pendant is made from 1mm thick sterling silver and measures approximately 15mm diameter. The pendant comes on a 45cm long sterling silver chain. You can add initials to the star by marking your order as PERSONALISED and write the letters you would like me to stamp in the 'custom text' section of this page.

 

Tlws arian siâp seren ar gadwyn arian. Mae’r tlws wedi’i wneud o arian 1mm o drwch ac mae’n mesur tua 15mm diamedr. Mae’r tlws ar gadwyn arian 45cm o hyd. Gallwch ychwanegu un neu dau lythyren i'r tlws trwy dewis ‘WEDI’I BERSONOLI’ ar eich archeb ac ysgrifennu’r llythrennau yr hoffech i mi eu stampio yn yn y blwch ‘testun’ ar y dudalen hon.

Star Necklace - Mwclis Seren

£28.00Price
 • Materials: Sterling silver pendant and sterling silver chain.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Tlws arian sterling ar gadwyn arian sterling.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page