Star Necklace - Mwclis Seren

A textured pendant with a small star. The pendant measures 15mm diameter and hangs from a dainty 42cm long trace chain. There are three options available:

A) Slate moon – small silver star

B) Brass moon – small silver star

C) Silver moon – small brass star

 

Tlws gyda seren bach. Mae’r tlws yn mesur tua 15mm diamedr ac mae'r gadwyn yn 42cm o hyd. Mae tri dewis ar gael:
A) Lleuad llechen – seren bach arian

B) Lleuad bres– seren bach arian

C) Lleuad arian seren bach pres

Star Necklace - Mwclis Seren

£25.00Price
 • Materials: Sterling silver/Slate/Brass pendants and sterling silver chains.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Tlysau pres/llechen/arian sterling ar gadwyni arian sterling.

   

  Cludiant: Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eich eitem ar frys, cysylltwch drwy e-bost yn gyntaf.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y tudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle