Stacking Ring - Modrwy Stacio

A silver ring with a silver or brass accent. The ring itself is made from 1.5mm thick sterling silver round wire, and the accents are: silver diamond, brass diamond, silver dot, brass dot, brass bar. You can choose your ring size and accent from the list.

 

Modrwy arian gydag addurniad pres neu arian. Mae’r fodrwy ei hun wedi’i gwneud o arian 1.5mm o drwch, ac mae'r addurniadau canlynol ar gael: diemwnt arian, diemwnt pres, dot arian, dot pres, bar pres. Gallwch ddewis steil y fodrwy a'r maint o’r rhestr isod.

Stacking Ring - Modrwy Stacio

£18.00Price
 • Materials: Sterling silver and brass. 

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Arian sterling a phres. 

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle