top of page
Silver Heart Necklace - Mwclis Calon Arian

A silver heart shaped pendant on a sterling silver chain. The pendant is made from 1mm thick sterling silver. Can be plain, or if you would like me to personalise, please write the letters you would like me to stamp in the 'custom text' section of this page.

There are 3 options:

A) Small (11mm) - can be personalised with 1 letter or number.

B) Medium (16mm)- can be personalised with 3 letters or numbers.

C) Large (22mm)- can be personalised with 6 letters or numbers.

 

Tlws arian siâp calon ar gadwyn arian. Mae’r tlws wedi’i wneud o arian 1mm o drwch. Gallaf anfon heb ei bersonoli, neu ysgrifennwch y llythrennau yr hoffech i mi eu stampio yn yn y blwch ‘testun’ ar y dudalen hon.

Mae 3 maint ar gael:

A) Bach (11mm) - gallaf bersonoli gyda 1 llythyren neu rhif.

B) Canolig (16mm)- gallaf bersonoli gyda 3 llythyren neu rhif.

C) Mawr (22mm)- gallaf bersonoli gyda 6 llythyren neu rhif.

 

Silver Heart Necklace - Mwclis Calon Arian

£38.00Price
 • Materials: Eco Silver (100% recycled)

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu)

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page