top of page
Silver Dot Ring - Modrwy dotyn arian

A gold-filled ring with a small dot of eco-silver. The silver dot measures approximately 3mm diameter, and the ring itself is made from 1.2mm thick gold-filled round wire.

Sizes listed are UK ring sizes. You can choose your ring size from the list below. If your ring size isn't listed, please add it to the 'notes' section at checkout.

 

Modrwy gold-filled (eurblat) gyda dotyn bach o eco-arian. Mae'r dotyn ar top y fodrwy yn mesur tua 3mm diamedr. Mae'r fodrwy eu hun wedi'i gwneud o wifren metel gold-filled (eurblat) 1.2mm o drwch.

Mae'r meintiau a restrir yn feintiau y Deyrnas Unedig, ac yn seiliedig ar gylchedd mewnol y fodrwy. Gallwch ddewis eich maint o’r rhestr isod. Os nad yw eich maint wedi'i restru, ychwanegwch y maint cywir i'r blwch 'nodiadau' wrth dalu.

Silver Dot Ring - Modrwy dotyn arian

£35.00Price
 • Materials: Gold-Filled and Eco Silver (100% recycled)

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Gold Filled (eurblat) ac Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu).

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page