top of page
Silver Dot Ring - Modrwy dotyn arian

A gold-filled ring with a small dot of eco-silver. The silver dot measures approximately 3mm diameter, and the ring itself is made from 1.2mm thick gold-filled round wire.

You can choose your ring size from the list below.

 

Modrwy gold-filled (eurblat) gyda dotyn bach o eco-arian. Mae'r dotyn ar top y fodrwy yn mesur tua 3mm diamedr. Mae'r fodrwy eu hun wedi'i gwneud o wifren metel gold-filled (eurblat) 1.2mm o drwch.

Gallwch ddewis eich maint o’r rhestr isod.

Silver Dot Ring - Modrwy dotyn arian

£35.00Price
 • Materials: Gold-Filled and Eco Silver (100% recycled)

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Gold Filled (eurblat) ac Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu).

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page