top of page
Silver and Gold Rings - Modrwyau Arian ac Aur

A set of five silver and gold filled wire rings with a hammered texture. These skinny stacking rings are made from 1.2mm silver and 12k gold filled wire. Mix and match with the plain silver stacking rings - also available in the same sizes. Please contact me if your size isn't listed below.

 

Set o 5 modrwy arian ac aur wedi’u morthwylio i greu patrwm ar wyneb y metel. Mae’r modrwyau yma yn gyfuniad o wifren arian 1.2mm o drwch, ac aur wedi'i lenwi 12k (‘gold filled’). Mae croeso i chi gysylltu â mi os nad yw eich maint wedi’i nodi isod.

Silver and Gold Rings - Modrwyau Arian ac Aur

£60.00Price
 • Materials: Eco Silver (100% recycled) and 12k gold filled wire. The stud posts and scrolls are eco silver.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu) ac aur 12k wedi’i lenwi ('gold filled'). 

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page