top of page
Silver and Gold Hoop Earrings - Clustdlysau Cylch Aur ac Arian

Silver and gold filled hoop earrings. The earrings are made from 1.2mm silver and 12k gold filled wire and there are two sizes available:
Large: the largest hoop measures approximately 48mm diameter.
Medium: the largest hoop measures approximately 35mm diameter.

 

Clustdlysau cylch arian ac eurblat. Mae’r clustdlysau yn gyfuniad o wifren arian 1.2mm o drwch, ac metal eurblat (‘gold filled’). Mae dau faint ar gael:
Mawr: mae gan y cylch mwyaf ddiamedr o 48mm.
Canolig: mae gan y cylch mwyaf ddiamedr o 35mm

Silver and Gold Hoop Earrings - Clustdlysau Cylch Aur ac Arian

£45.00Price
 • Materials: Eco Silver (100% recycled). and 12k gold filled wire. The stud posts and scrolls are sterling silver.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Eco Arian (100% wedi'i ailgylchu). ac aur 12k wedi’i lenwi ('gold filled').Mae’r pyst a’r bachau yn arian sterling.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page