Silver and brass hoop earrings with a hammered texture. The earrings are made from 1.2mm silver and brass wire and there are two sizes available:
Large: the largest hoop measures approximately 48mm diameter.
Medium: the largest hoop measures approximately 35mm diameter.

 

Clustdlysau cylch arian a phres gyda phatrwm wedi’i forthwylio. Mae’r clustdlysau wedi’u gwneud o wifren arian a phres 1.2mm o drwch, ac mae dau faint ar gael:
Mawr: mae gan y cylch mwyaf ddiamedr o 48mm.
Canolig: mae gan y cylch mwyaf ddiamedr o 35mm.

Silver and Brass Hoop Earrings - Clustdlysau Cylch Arian a Phres

£28.00Price
SIZE - MAINT
 • Materials: Sterling silver and brass. The stud posts and scrolls are sterling silver.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Arian sterling a phres. Mae’r pyst a’r bachau yn arian sterling.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

© 2020 Vicky Jones