top of page
Personalised Keyring - Cylchallwedd Pres

A solid brass keyring on a surgical steel split ring. The keyring is made from 1mm thick brass and measures approximately 30mm diameter. You can choose from the items that are in stock from the list, or you can mark your order as PERSONALISED and write the words you would like me to stamp in the 'custom text' section of this page.

 

Cylchallwedd pres ar cylch ddur. Mae’r cylchallwedd wedi’i wneud o bres 1mm o drwch ac mae’n mesur tua 30mm o diamedr. Gallwch ddewis un o’r eitemau parod sydd ar y rhestr, neu gallwch nodi ‘WEDI’I BERSONOLI’ ar eich archeb ac ysgrifennu’r geiriau yr hoffech i mi eu stampio yn y blwch 'testun' ar y dudalen hon.

Personalised Keyring - Cylchallwedd Pres

£8.50Price
 • Materials: Brass disc and surgical steel split ring.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Disc pres ar cylch dur.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
bottom of page