Sea Treasure Necklace - Cadwyn Trysor y Môr

A short 40cm sterling silver chain with embossed silver discs, pearls, and semi-precious stone beads. The 3 silver discs measure 10mm diameter, and the beads are pearl, amazonite, aventurine, and flourite.

 

Cadwyn byr 40cm o hyd gyda disgiau bach arian, gleiniau perl, a gleiniau cerrig lled-werthfawr. Mae'r disgiau arian yn mesur 10mm diamedr. Perl, amazonite, aventurine a flourite yw'r gleiniau.

 

Sea Treasure Necklace - Cadwyn Trysor y Môr

£45.00Price
 • Materials: Sterling silver, pearl, and semi-precious stone beads.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau:  Arian sterling, perl, a gleiniau cerrig lled-werthfawr.

   

  Cludiant: Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eich eitem ar frys, cysylltwch drwy e-bost yn gyntaf.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y tudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle