A double layered necklace with two pendants. The small pendant with a hammered texture measures 15mm diameter and hangs from a dainty 42cm long trace chain. The larger pendant with a stamped star pattern measures 20mm diameter and hangs from a more sturdy 58cm long belcher style chain. There are three options available:

D) Silver stars – small brass moon

E) Silver stars – small copper moon

F) Brass stars – small silver moon

 

Mwclis dwy gadwyn â dau dlws. Mae’r tlws lleiaf â phatrwm wedi’i forthwylio yn mesur 15mm mewn diamedr ac yn hongian o gadwyn 42cm o hyd. Mae’r tlws mwyaf â phatrwm sêr yn mesur 20mm mewn diamedr ac yn hongian o gadwyn fwy trwchus 58cm o hyd. Mae tri dewis ar gael:
D) Sêr arian – lleuad fach bres

E) Sêr arian – lleuad fach gopr

F) Sêr pres – lleuad fach arian

Layered Necklace – Mwclis Dwbl

£42.00Price
Style - Steil
 • Materials: Sterling silver/Copper/Brass pendants and sterling silver chains.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Tlysau pres/copr/arian sterling ar gadwyni arian sterling.

   

  Cludiant: Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eich eitem ar frys, cysylltwch drwy e-bost yn gyntaf.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y tudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

© 2020 Vicky Jones