Aluminium Earrings - Clustdlysau Alwminiwm

Aluminium and sterling silver earrings. These earrings are made from large textured lightweight aluminium discs which hang from a sterling silver hook. There are two sizes available:

 

Large:  the discs measure 40mm diameter.

Medium: the discs measure 25mm diameter.

 

Clustdlysau alwminiwm ac arian sterling. Maent wedi’u gwneud o ddisgiau mawr alwminiwm wedi'i forthwylio ar bachau arian sterling. Mae dau faint ar gael:

 

Mawr: mae’r ddisgiau yn mesur 40mm diamedr.

Canolig: mae'r ddisgiau yn mesur 25mm diamedr.

Aluminium Earrings - Clustdlysau Alwminiwm

£22.00Price
 • Materials: Aluminium and sterling silver.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Alwminiwm ac arian sterling.

   

  Cludiant: Os yw eich eitem ar gael byddaf yn postio eich archeb o fewn 5 diwrnod. Fel arall, bydd eich eitemau yn cael eu creu o’r newydd a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os ydych angen eitem ar frys cysylltwch â mi yn gyntaf os gwelwch yn dda.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y dudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle