Brass Disc necklace - Mwclis Pres

A brass disc with a textured pattern on a 45cm sterling silver chain. The small pendant measures 15mm diameter and the medium pendant measures 20mm diameter. There are three different patterns (from left to right in the image):

A) Sun 

B) Stars

C) Moon

 

Tlws pres gyda phatrwm ar cadwyn arian 45cm o hyd. Mae’r tlws bach yn mesur 15mm mewn diamedr ac mae'r tlws canolig yn mesur 20mm diamedr. Mae tri dewis ar gael:
A) Haul

B) Sêr

C) Lleuad

Brass Disc necklace - Mwclis Pres

£22.00Price
 • Materials: Brass pendant and sterling silver chain.

   

  Delivery: If your item is available I will despatch your order within 5 days. Otherwise your purchases will be made to order and dispatched within 15 working days. If you need an item urgently please contact me first.

   

  Returns: Each item is handmade and will have its own individual character. If you're not happy with the item you've received please see the Delivery & Returns page for details of the return and refund policy.

   

  Care: Please see the Jewellery Care page for information and tips on how to keep your jewellery clean.

 • Deunyddiau: Tlws pres ar gadwyn arian sterling.

   

  Cludiant: Caiff eitemau sydd mewn stoc eu postio cyn gynted ag y bo modd. Fel arall byddaf yn gwneud yr eitemau yn eich archeb a’u postio o fewn 15 diwrnod gwaith. Os oes angen eich eitem ar frys, cysylltwch drwy e-bost yn gyntaf.

   

  Dychwelyd a Chyfnewid: Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw a bydd ganddo'i gymeriad unigol ei hun. Os nad ydych yn hapus gyda’ch eitem a’ch bod angen trefnu i gyfnewid, dychwelyd neu gael ad-daliad, gweler y tudalen Cludiant a Dychwelyd am fwy o wybodaeth.

   

  Glanhau: Gweler y dudalen Gofal Gemwaith am wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw'ch gemwaith yn lân.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle