Nadolig 2021

* Bydd y siop ar agor trwy gydol mis Rhagfyr, a bydd pob eitem yn cael ei bostio gan

defnyddio gwasanaeth Dosbarth Cyntaf y Post Brenhinol. Ni allaf warantu y bydd unrhyw

archebion a wneir w/c 20.12.2021 yn cyrraedd cyn 24ain o Ragfyr, gan fod y Post Brenhinol mor brysur.

* Mae Tocynnau Anrheg ar gael, a gallaf bostio’r rhain atoch, neu e-bostio nhw fel ffeil ddigidol.

* ARCHEBION ARDAL ABERYSTWYTH: Y dyddiad olaf ar gyfer archebion lleol yw dydd Mercher 22 Rhagfyr. Mae croeso i chi gasglu eich archeb, neu rwy'n hapus i ddosbarthu archebion o fewn ardal  Aberystwyth. Dewiswch ‘Casglu’ wrth dalu am eich eitem, ac fe wna i gysylltu i drefnu.​

* Os ydych chi'n prynu anrheg i rywun ac yr hoffech i mi ei bostio’n uniongyrchol atynt, nodwch enw a chyfeiriad y person yn y blwch 'shipping', ac ychwanegwch unrhyw negeseuon yn y blwch neges/message'. Yna, byddaf yn cynnwys eich neges mewn carden gyda'r eitem.

Diolch o galon am eich cefnogaeth eleni – Nadolig Llawen i chi i gyd.

IMG_2315 - Copy.JPG