Nadolig 2020

* Mae cardiau Nadolig ar gael am £2.80 yr un.


* Mae Tocynnau Anrheg ar gael hefyd.


* Dydd Mercher 16 Rhagfyr yw'r dyddiad olaf ar gyfer archebion i'w postio, ac archebion wedi'i bersonoli. 
 

* Y dyddiad olaf ar gyfer archebion lleol (casglu o Aberystwyth) yw dydd Mawrth 22 Rhagfyr.

 

* Os ydych chi'n prynu anrheg i rywun ac os hoffech i mi bostio hwn yn uniongyrchol i'r derbynnydd,            nodwch enw a chyfeiriad y person yn y blwch 'shipping', ac ychwanegwch unrhyw negeseuon yn yr blwch ' neges/message'. Yna byddaf yn cynnwys eich neges gyda'r eitem.

* Rwy'n hapus i lapio rhoddion i chi. Mae'n costio £1 (archebwch o'r tudalen 'siop'), a byddaf yn rhoi’r        elw o hyn i Ambiwlans Awyr Cymru.

 


 

Diolch o galon am eich cefnogaeth eleni – Nadolig Llawen i chi i gyd.

© 2020 Vicky Jones (Aberystwyth, Wales)