top of page

Nadolig 2023

Bydd y siop ar agor trwy gydol mis Rhagfyr, a bydd pob eitem yn cael ei bostio gan

ddefnyddio gwasanaeth Dosbarth Cyntaf y Post Brenhinol. Ni allaf warantu y bydd unrhyw

archebion a wneir ar ôl 16.12.2023 yn cyrraedd cyn 24ain o Ragfyr.

Mae Tocynnau Anrheg ar gael, a gallaf bostio’r rhain atoch, neu e-bostio nhw fel ffeil ddigidol.

ARCHEBION ARDAL ABERYSTWYTH: Y dyddiad olaf ar gyfer archebion lleol yw dydd Iau 21ain o Ragfyr. Mae croeso i chi gasglu eich archeb, neu rwy'n hapus i ddosbarthu archebion o fewn ardal  Aberystwyth. Dewiswch ‘Casglu’ wrth dalu am eich eitem, ac fe wna i gysylltu i drefnu.​

Os ydych chi'n prynu anrheg i rywun ac yr hoffech i mi ei bostio’n uniongyrchol atynt, nodwch enw a chyfeiriad y person yn y blwch 'shipping', ac ychwanegwch unrhyw negeseuon yn y blwch neges/message'. Yna, byddaf yn cynnwys eich neges mewn carden gyda'r eitem.

Diolch o galon am eich cefnogaeth eleni – Nadolig Llawen i chi i gyd.

Christmas 2023

My online shop will remain open throughout December, and all items will be posted using Royal Mail First Class delivery. Please be aware that delivery before 24th December is not guaranteed for any orders placed after 16/12/2023.


Gift Vouchers are available, and these can either be posted or e-mailed to you as a digital file so you can print at home. 


ABERYSTWYTH COLLECTION: local orders can be placed up until Thursday 21st December  (collection/delivery in Aberystwyth and local area). Please choose 'Collect' at checkout and I will get in touch to arrange. 


If you are buying a gift for someone and would like me to gift wrap and post this directly to the recipient, please write their name and address in the 'shipping' box, and add any messages in the 'notes' section. I'll then include your message in a card with the item.


Thank you for your support this year, Nadolig Llawen!

bottom of page